Kantin

Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz yurt bünyemizde bulunan kantinden diledikleri gibi yararlanabilirler.